REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD OGULIN
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

 

 

Njihov život je neprestana borba za spašavanje onog najvrednijeg – ljudskih života. Suočeni su sa smrću,opasnošću,neizvjesnošću i velikom odgovornošću.
                           
                                               ONI SU VATROGASCI !!!

Naš posao nije hobi … nije zabava … to je ljubav… to je strast , to je ono što najbolje znamo….. to je ono što je u nama.

 

O NAMA

Devedesetih godina prošlog stoljeća čelni ljudi grada Ogulina uočili su potrebu za osnivanjem profesionalne vatrogasne postrojbe kako bi vatrogasnu djelatnost podigli na višu razinu.  Osnivanjem profesionalne postrojbe sigurnost stanovnika našeg kraja i sigurnost njihove imovine bi se povećala. Poduzimanjem niza aktivnosti dobivena  je dozvola za osnivanjem Profesionalne vatrogasne postrojbe u našem gradu.

02.09.1996. godine u Ogulinu je osnovana Vatrogasna postaja . Tada je to bila ispostava Vatrogasne postrojbe Karlovac i djelovali smo u sastavu MUP-a RH odjel za vatrogastvo.
Djelatnici vatrogasne postaje uz redovnu djelatnost započeli su i prekvalifikaciju za zvanje Vatrogasni tehničar. Često puta se je sa nastave odlazilo na intervencije ali usprkos svim teškoćama  završili smo prekvalifikaciju i nastavili sa radom u vatrogasnoj postaji Ogulin.

U sastavu MUP-a RH djelujemo do 1.1.2000.godine kada temeljem Zakona o Vatrogastvu vatrogasci iz MUP-a prelaze pod nadležnost Jedinica lokalne samouprave.
Postrojba je registrirana kao javna ustanova i nastavlja rad pod nazivom Javna Vatrogasna Postrojba Ogulin (JVP Ogulin).
JVP Ogulin djeluje na području grada Ogulina a po potrebi i na području susjednih Općina:
Josipdol , Plaški , Saborsko i Tounj .
Područje djelovanja je vrlo veliko oko 1077 km² . Teren je zapušten i jednim dijelom kontaminiran minsko eksplozivnim sredstvima, a to otežava gašenje požara otvorenog prostora i dovodi u veliku opasnost vatrogasce prilikom gašenja požara otvorenog prostora.

Sjedište postrojbe nalazi se u samom centru grada Ogulina u ulici Bernandina Frankopana 18.
Prostori koje koristi JVP su u  Vatrogasnom Domu DVD-a  Ogulin. Dom zajednički koriste
JVP Ogulin , DVD  Ogulin , PVZ  Ogulin. Sa stražnje strane Doma u prizemlju nalaze se prostorije HGSS Ogulin i servis vatrogasnih aparata.

U Javnoj Vatrogasnoj Postrojbi Ogulin uposleno je 23 (dvadeset i troje ljudi ), od toga 21       ( operativac), analitičar preventivne službe i spremačica.

Rad je organiziran u turnusu sa 24 satnim dežurstvom , a radi se 12-24 ,12-48 . Djelatnici koji su odradili svoju smjenu nalaze se još 12  sati u pasivnoj pripremi .

 Formacijski ustroj JVP Ogulin

                                                      ZAPOVJEDNIK

ZAMJENIK  ZAPOVJEDNIKA

 

I   SMJENA                 II  SMJENA                    III  SMJENA                      IV  SMJENA  

Voditelj  smjene          Voditelj smjene              Voditelj smjene                 Voditelj  smjene
Vođa vatr. grupe         Vođa vatr. grupe             Vođa vatr.grupe                 Vođa vatr. grupe
Vatrogasac-Vozač       Vatrogasac- Vozač         Vatrogasac- Vozač            Vatrogasac - Vozač  
Vatrogasac- Vozač      Vatrogasac- Vozač         Vatrogasac- Vozač            Vatrogasac- Vozač
Vatrogasac                   Vatrogasac                     Vatrogasac                         Vatrogasac

 

Iz redova  JVP Ogulin 10 djelatnika nalazi se u sastavu Državne Intervencijske Postrojbe (DIP). Po zapovjedi glavnog Vatrogasnog zapovjednika uvijek su spremni krenuti u bilo koji kraj lijepe naše i pružiti pomoć ljudima u nevolji.
Djelatnici JVP Ogulin uvijek su rado viđeni i cijenjeni od Dubrovnika do Vukovara . Razlog  tome  je njihovo zalaganje i rad na intervencijama bez ikakvog kalkuliranja, uvijek su davali više od 100%.                                                            


Društvene stranice